Tagged: حکاکی شماره قطعه با دستگاه حکاکی سی ان سی

حکاکی سی ان سی ضربه ای

حکاکی سی ان سی ضربه ای

دستگاه حکاکی سی ان سی ضربه ای Indent Marking Machine   در این روش حکاکی از طریق ضربه زدن یک ابزار از جنس تنگستن کارباید و ایجاد نقاط متوالی برروی قطعه انجام می گیرد....