نمایش دادن همه 2 نتیجه

G3-LW

کد کالا: G3-LW-10001
SM-N-LW-A3 SM-N-LW-A1 Unit Propertise X300*Y400*Z100(+50) X600*Y800*Z150(+100) mm Work Surface (X*Y*Z) 400*650 1000*750 mm Clamping Surface 150 300 Kg Load Capacity

G3-SW

کد کالا: G3-SW-10001
SM-N-SW-A3 SM-N-SW-A1 Unit Propertise X300*Y400*Z100(+50) X600*Y800*Z150(+100) mm Work Surface (X*Y*Z) 400*650 1000*750 mm Clamping Surface 150 300 Kg Load Capacity