سری X3

کد کالا: X3-10001
ماشین X3. از نام این محصول X3 هم می‌توان دریافت که با یک ماشین حکاکی ضربه ای روبرو هستیم که