X2-LW

کد کالا: X2-LW-10001
ماشین X2-LW از نام این محصول X2-LW هم می‌توان دریافت که با یک ماشین حکاکی ضربه ای روبرو هستیم که