حکاکی خراشی

نمایش دادن همه 2 نتیجه

PL_BW سری (1)

X2_BW سری (1)

PL-BW

کد کالا: PL-BW-10001
ماشین PL-BW از نام این محصول PL-BW هم می‌توان دریافت که با یک ماشین حکاکی ضربه ای روبرو هستیم که

X2-BW

کد کالا: X2-BW-10001
ماشین X2-BW از نام این محصول X2-BW هم می‌توان دریافت که با یک ماشین حکاکی ضربه ای روبرو هستیم که