X2-BW

کد کالا: X2-BW-10001
ماشین X2-BW از نام این محصول X2-BW هم می‌توان دریافت که با یک ماشین حکاکی ضربه ای روبرو هستیم که